Apollo
APO(1028)BOY-BOY K MILK
11APO1028
APO(1028)BOY-BOY K MILK
60*10Bal
9556956011016
APO(1033)BOY-BOY  K ORANGE
11APO1033
APO(1033)BOY-BOY K ORANGE
60*10Bal
9556956013010
APO(1042V)STICK WFR KTK  STRAW
11APO1042MLS
APO(1042V)STICK WFR KTK STRAW
30*24
APO(1044MLS) STICK WFR KTK  CHOC
11APO1044MLS
APO(1044MLS) STICK WFR KTK CHOC
24*12
9555401204614
APO(1047MLS) STICK WFR KTK PANDAN
11APO1047MLS
APO(1047MLS) STICK WFR KTK PANDAN
24*12
9555401204621
APO(1070MML) ROKA CHOC WFR BALL
11APO1070MML
APO(1070MML) ROKA CHOC WFR BALL
15's*18bag
9555401204447
APOLLO CAKE BLUEBERRY (3080)
11APO3080
APOLLO CAKE BLUEBERRY (3080)
24 PCS * 12 Box
726165172030
APOLLO CAKE BLUEBERRY (3080M)
11APO3080M
APOLLO CAKE BLUEBERRY (3080M)
8 PCS * 36 Tray
72616517303
APOLLO CAKE CHOCOLATE (3020)
11APO3020
APOLLO CAKE CHOCOLATE (3020)
24 PCS * 12 Box
72616510206
APOLLO CAKE CHOCOLATE (3020M)
11APO3020M
APOLLO CAKE CHOCOLATE (3020M)
8 PCS * 36 Tray
726165321063
APOLLO CAKE COCOA (3040)
11APO3040
APOLLO CAKE COCOA (3040)
24 PCS * 12 Box
72616510203
APOLLO CAKE COCOA (3040M)
11APO3040M
APOLLO CAKE COCOA (3040M)
8 PCS * 36 Tray
72616510103
APOLLO CAKE PANDAN (3030)
11APO3030
APOLLO CAKE PANDAN (3030)
24 PCS * 12 Box
726165092062
APOLLO CAKE PANDAN (3030M)
11APO3030M
APOLLO CAKE PANDAN (3030M)
8 PCS * 36 Tray
726165122042
APOLLO CAKE STRAWBERRY (3060)
11APO3060
APOLLO CAKE STRAWBERRY (3060)
24 PCS * 12 Box
72616507203
APOLLO CAKE STRAWBERRY (3060M)
11APO3060M
APOLLO CAKE STRAWBERRY (3060M)
8 PCS * 36 Tray
72616507240
APOLLO CHECKER CHOCOLATE WAFER BAR (1788A)
11APO1788ML
APOLLO CHECKER CHOCOLATE WAFER BAR (1788A)
24 PCS * 24 Box
726165652051
APOLLO minibar
11APO1350G
APOLLO minibar
(1350G) 50's*16Bag
9555401204546
APOLLO MINIBAR BLUEBERRY (1352P)
11APO1352P
APOLLO MINIBAR BLUEBERRY (1352P)
80 PCS * 12 Bag
726165035014
APOLLO MINIBAR CHOC (1350P)
11APO1350P
APOLLO MINIBAR CHOC (1350P)
80 PCS * 12 Bag
726165261031
APOLLO MINIBAR MILK (1351P)
11APO1351P
APOLLO MINIBAR MILK (1351P)
80 PCS * 12 Bag
726165271030
APOLLO ROKA KOKO CHOC WAFER BALL (1075G)
11APO1075G
APOLLO ROKA KOKO CHOC WAFER BALL (1075G)
50 PCS * 16 Bag
9555401203327
APOLLO ROKA KOKO CHOC WAFER BALL (1075P)
11APO1075P
APOLLO ROKA KOKO CHOC WAFER BALL (1075P)
80 PCS * 12Bag
9555401202580
APOLLO ROKA SUSU WAFER BALL (1077G)
11APO1077G
APOLLO ROKA SUSU WAFER BALL (1077G)
50 PCS * 16 Bag
9555401203433
APOLLO ROKA SUSU WAFER BALL (1077P)
11APO1077P
APOLLO ROKA SUSU WAFER BALL (1077P)
80 PCS * 12 Bag
726165324019
APOLLO ROKA TWINS WAFER BALL (1078G)
11APO1078G
APOLLO ROKA TWINS WAFER BALL (1078G)
50 PCS * 16 Bag
9555401204454
APOLLO ROKA TWINS WAFER BALL (1078P)
11APO1078P
APOLLO ROKA TWINS WAFER BALL (1078P)
80 PCS * 12 Bag
726165344017
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070G)
11APO1070G
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070G)
50 PCS * 16 Bag
9555401203273
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070MLS)
11APO1070MLS
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070MLS)
80 PCS * 12 Bag
9555401203419
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070P)
11APO1070P
APOLLO ROKA WAFER BALL CHOC (1070P)
80 PCS * 12 Bag
726165294015
1 2
PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
Jakarta Office
Tel. + 62.21 345 0214

Ruko Mall Atrium Senen
Jalan Senen Raya Blok I No.3-6
Jakarta, Indonesia
Hotline
Tel. + 62.852 1377 1377