Drinho
Drinho Air Tebu Kotak
14DRIN2506
Drinho Air Tebu Kotak
250ml * 24 Pcs
9556007000600
Drinho Cincau Madu Kaleng
14DRIN3007
Drinho Cincau Madu Kaleng
300ml * 24 Klg
9556007001744
Drinho Green Tea Kaleng
14DRIN3005
Drinho Green Tea Kaleng
300ml * 24 Klg
9556007001706
DRINHO KOTAK GREEN TEA
14DRIN2501
DRINHO KOTAK GREEN TEA
250ml*24
9556007000211
Drinho Lychee Kotak
14DRIN2504
Drinho Lychee Kotak
250ml * 24 Pcs
9556007000402
DRINHO SOYA BEAN
14DRIN1000
DRINHO SOYA BEAN
1Ltr*12
9556007000310
Drinho Soya Bean Kaleng
14DRIN3001
Drinho Soya Bean Kaleng
300ml * 24 Klg
9556007001713
Drinho Soya Bean Kotak
14DRIN2505
Drinho Soya Bean Kotak
250ml * 24 Pcs
9556007000303
Drinho Tea Bunga Kotak
14DRIN2507
Drinho Tea Bunga Kotak
250ml * 24 Pcs
9556007000105
Drinho Teh Bunga Kaleng
14DRIN3002
Drinho Teh Bunga Kaleng
300ml * 24 Klg
95560070001737
Drinho Winter Melon Kaleng
14DRIN3004
Drinho Winter Melon Kaleng
300ml * 24 Klg
9556007001386
Drinho Winter Melon Kotak
14DRIN2502
Drinho Winter Melon Kotak
250ml * 24 Pcs
9556007001188
1
PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO
Main Office
Tel. + 62.778 471 788
Fax. + 62.778 471 789
Tunas Industrial Estate Blok 8F
Batam Centre, 29432 Kepulauan Riau
Kepulauan Riau, Indonesia
Jakarta Office
Tel. + 62.21 350 5675
Fax. + 62.21 351 7116
Jalan Kartini II No. 19
Ruko Pasar Baru, Sawah Besar
Jakarta, Indonesia
Hotline
Tel. + 62.852 1377 1377